PCB i bygninger

Viden om PCB i Danmark

Udvikling i viden om PCB

Der har i de sidste to år været en markant udvikling på PCB-området i Danmark. Derfor har branchen gjort og gør stadig en stor indsats for at udbrede kendskabet til farerne ved PCB-holdige byggevarer. Der er også flere rådgivende ingeniørfirmaer, der via deres arbejde for enkelte bygherrer har indsamlet værdifuld viden om saneringsarbejder.

Forskningsinstitutioner som Danmarks Miljøundersøgelser og SBi har søgt at fortsætte opbygningen af viden om PCB i indeklimaet siden deres samarbejde om PCB-rapporten. Desuden har Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital startet et samarbejde med SBi om at dokumentere hvilke PCB'ere fra indeluften i kontaminerede boliger, der i særlig grad vil være at finde i beboernes blod.

Aktører som boligselskaber, Landsbyggefonden, enkelte kommuner, Kommunernes Landsforening, Branchearbejdsmiljøråd for Byggeri og Anlæg og Dansk Asbestforening har opbygget betydelig viden i kraft af deres engagement i aktuelle byggesager med PCB-holdige materialer. Erhvervs- og Byggestyrelsen, Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og til dels også Socialministeriet har opbygget viden for foreløbigt at kunne vurdere behovet for eventuelle lovmæssige indgreb.

PCB-netværket

Professor MSO, Lars Gunnarsen er en af hovedkræfterne bag PCB-netværket
På en række seminarer præsenteres forskningsresultaterne. Meld dig ind i PCB-netværket og få invitation til seminarerne på din e-mail.

Meld dig ind i PCB-netværket

Statens Byggeforskningsinstitut | A.C. Meyers Vænge 15 | DK - 2450 København SV | T +45 9940 2525 | sbi@sbi.aau.dk
Ean 5798000019034 | Cvr 29102384

Finansiering

Projektet er finansieret af Realdania.