PCB i bygninger

Projektets organisation

Projektet forankres på SBi. Dets aktiviteter gennemføres af en forskergruppe bestående af forskere med byggeteknisk, miljøkemisk og sundhedsmæssig ekspertise. I det omfang det er nødvendigt samarbejdes med yderligere kompetencer på andre institutioner. Den daglige ledelse varetages professor mso Lars Gunnarsen, og projektet bemandes i øvrigt med bl.a. forsker, phd, Marie Frederiksen, forsker, phd, Barbara Kolarik og en nyansat phd-studerende med projektets opgaver som sit primære forskningsarbejde.

Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra Realdania, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt SBi. Projektet finansieres af Realdania.

Derudover oprettes et netværk af repræsentanter fra byggebranchen samt øvrige aktører, der forventes at skulle anvende eller have interesse for centrets resultater.

Planer for centrets arbejde vil løbende blive fremlagt og godkendt af styregruppen og diskuteret med netværket.

PCB-netværket

Professor MSO, Lars Gunnarsen er en af hovedkræfterne bag PCB-netværket
På en række seminarer præsenteres forskningsresultaterne. Meld dig ind i PCB-netværket og få invitation til seminarerne på din e-mail.

Meld dig ind i PCB-netværket

Statens Byggeforskningsinstitut | A.C. Meyers Vænge 15 | DK - 2450 København SV | T +45 9940 2525 | sbi@sbi.aau.dk
Ean 5798000019034 | Cvr 29102384

Finansiering

Projektet er finansieret af Realdania.