PCB i bygninger

Laboratorieforsøg

De supplerende laboratorieforsøg vil bidrage med viden om de grundlæggende fysisk-kemiske egenskaber, som er afgørende for at kunne generalisere de enkeltstående målinger fra felten. De primære kilder, der typisk men ikke udelukkende er fuger med meget lille arealmæssig udstrækning, har ofte nu efter 30-60 år ført til kontaminering af øvrige overflader. Forhold som absorption samt eventuel efterfølgende desorption har en central rolle for at kunne forstå, hvordan problemerne kan afhjælpes. Under laboratorieforsøgene vil man kunne kontrollere de faktiske forhold i meget høj grad.

Projektet gennemføres med løbende detailplanlægning med udgangspunkt i nedenstående liste over forhold, som det er ønskeligt at få belyst under i feltundersøgelserne samt eventuelt underbygget af laboratorieforsøg.

Forsøg i laboratoriet

1. Temperaturafhængighed
2. Indkapsling
3. Betydningen af forholdet mellem rene og kontaminerede arealer
4. Udbagning

Foreløbig liste over afhjælpningsmetoder der skal prøves og evalueres i felten

1. Indkapsling af primære kilder
  1.1. Tape
  1.2. Påføring af flydende indkapsling
  1.3. Påføring af absorberende lag

2. Fjernelse af primære kilder
  2.1. Udskiftning
  2.2. Reduktion af kontamineringen af øvrige overflader under fjernelsen
  2.3. Afrensning af overflader

3. Fjernelse af sekundære kilder
  3.1. Udskiftning
  3.2. Afslibning, sandblæsning
  3.3. Kemisk nedbrydning
  3.4. Mobilisering og opsamling
  3.5. Udbagning

4. Øget udeluftskifte

5. Luftrensning
  5.1. Recirkulerende ventilatordrevne luftrensere
  5.2. Passiv opsamling på absorbentbelagte flader

6. Fuld slibning eller udskiftning af alle overflader

PCB-netværket

Professor MSO, Lars Gunnarsen er en af hovedkræfterne bag PCB-netværket
På en række seminarer præsenteres forskningsresultaterne. Meld dig ind i PCB-netværket og få invitation til seminarerne på din e-mail.

Meld dig ind i PCB-netværket