PCB i bygninger

Projektets formål

Stort behov for viden

Der er et betydeligt behov for viden om PCB i bygninger. Dette gælder særligt behovet at kunne anvise saneringsmetoder til afhjælpning af PCB-koncentrationer i indeluften, der overskrider Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsgrænser på 300 og 3.000 ng/m3. Overskrides den lave grænse anbefales nedbringelse af koncentrationen på sigt, og ved overskridelse af den høje grænse anbefales umiddelbar afhjælpning.

Grænserne er baseret på sundhedsmæssige hensyn til bygnings brugere, og overskridelserne skyldes tidligere tiders brug af PCB-holdige byggematerialer. Efter tilvejebringelse af det nødvendige videngrundlag er det afgørende hurtigt at få udbredt den nye viden om afhjælpningsmetoder til byggeriets parter. Der er gjort visse erfaringer, men problemet er, at de hidtil gennemførte PCB-renoveringer ikke har været evalueret på et videnskabeligt stringent grundlag, og vi mangler viden for at kunne anvise de bedste og mest effektive og virkningsfulde metoder. Der er ikke i de hidtil gennemførte PCB-renoveringer/saneringer fundet en klar og sikker afhjælpningsmetode. Derfor foreslås gennemført et fireårigt forskningsprojekt ”Afhjælpning af sundhedsmæssigt utilfredsstillende PCB-koncentrationer i indeluften”. Allerede efter 2 år og tre måneder vil projektet resultere i den første anvisning om afhjælpning af PCB-problemer i bygninger.

Problemer med PCB-holdige byggevarer er normalt afgrænset til den tredjedel af Danmarks bygningsbestand, der er opført i perioden fra ca. 1950 til ca. 1977. Det vides ikke med sikkerhed, hvor stor andel af bygningerne fra den relevante periode, der har PCB-holdige byggevarer, men det antages på et stadigt spinkelt videngrundlag, at det drejer sig om ca. 10 % af bygningerne fra perioden.

Udvikling af videngrundlag

Det er projektets formål hurtigst muligt målet at udvikle et videngrundlag, der sætter os i stand til at udvikle bedre og mere effektive metoder til at afhjælpe problemer med PCB i bygninger. Det vil som følge af projektet være muligt både at prissætte de nødvendige indgreb på et tidligere tidspunkt og få sikkerhed for, at eventuelle indgreb vil kunne ske på et oplyst og videnbaseret grundlag.

 

PCB-netværket

Professor MSO, Lars Gunnarsen er en af hovedkræfterne bag PCB-netværket
På en række seminarer præsenteres forskningsresultaterne. Meld dig ind i PCB-netværket og få invitation til seminarerne på din e-mail.

Meld dig ind i PCB-netværket

Statens Byggeforskningsinstitut | A.C. Meyers Vænge 15 | DK - 2450 København SV | T +45 9940 2525 | sbi@sbi.aau.dk
Ean 5798000019034 | Cvr 29102384

Finansiering

Projektet er finansieret af Realdania.