PCB i bygninger

5. møde i PCB-netværket

Afholdt

18. april 2018, kl. 13.30 - 16.30
SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, Auditoriet, 2450 København SV.

 

Program

13.30
Velkomst

13.40
Langsom udtrækning af PCB med offermaterialer
Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

14.00
Status på renovering og nedrivning af højhuse i Brøndby Strand
Professor MSO Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

14.20
Sundhedseffekter af PCB og planer for kommende epidemiologisk forskning
Overlæge Harald Meyer, Bispebjerg Hospital

14.40
Pause

15.00
Monitorering af PCB efter sanering/afværgeindsatser
- Erfaringer fra cases - udvikling af PCB i indeklimaet efter sanering
- Forskellige materialers evne til at adsorbere og desorbere PCB på gasform

Afdelingsleder Jesper Jørgensen og projektleder Christoffer Marxen Knøster, NIRAS

15.20
Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen
Finn Rasmussen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

15.40
PCB-udveksling mellem luft og bygningsoverflader målt med emissionskamre
Direktør Claus Lundsgaard, Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S

16.00
PCB-sanering af en skole med fugesanering, forsegling og termisk stripning og opfølgende målinger, der viser langtidseffekten af termisk stripning
Senior projektleder Charlotte Gudum, Golder

16.20
Afsluttende bemærkninger

16.30
Tak for i dag