PCB i bygninger

1. møde i PCB-netværket

Emnet for det første møde er afhjælpning af sundhedsmæssigt utilfredsstillende PCB-koncentrationer i indeluften.

Afholdt

Tid: Torsdag 24. november 2011, kl. 13.00 - 16.30
Sted: Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm

Se alle indlæg på video fra mødet (Youtube)

 

Program

13.00 Velkomst
v/ Niels-Jørgen Aagaard, SBi
Niels Jørgen Aagaards præsentation
13.10 Introduktion til PCB i bygninger
v/ Lars Gunnarsen, SBi
Lars Gunnarsens præsentation
13.35 PCB fra bygning til blod og sygdom
v/ Harald Meyer, Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital 
Harald Meyers præsentation
14.00 Bygherren og PCB
v/ Torben Trampe, KAB
Torben Trampes præsentation
14.25 Pause, erfaringsudveksling og forfriskninger
14.55 Saneringsforsøg i Farum
v/ Claus Lundsgaard, SBMI
Claus Lundsgaards præsentation
15.10 Højmeskolen, Odense. 
Pilotprojekt med PCB-sanering - forceret afdampning af PCB fra sekundære kilder
v/ Annette Grarup, Skude & Jacobsen
Annette Grarups præsentation
15.25 Udbagning af børneinstitution
v/ Niels Trap, Golder Associates A/S
Niels Traps præsentation
15.40 PCB in concrete - laboratory results
v/ Barbara Kolarik, SBi
Barbara Kolariks præsentation
15.55 Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger
v/ Jesper Jørgensen, Alectia
Jesper Jørgensens præsentation
16.20 Afslutning
v/ Lars Gunnarsen, SBi
16.30 Tak for i dag